Projecten

Vanaf 2008 is stellwerk actief (geweest) in de volgende projecten:

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. stellwerk verzorgt voor dit belangrijke grensoverschrijdend traject het omgevingsmanagement en de externe communicatie

Lees meer: http://eurekarail.net/heerlen-landgraaf/informatie/

Reform

REFORM ondersteunt de implementatie en inzet van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP’s) in Europa. Door middel van regionale en interregionale leeruitwisselingen, wordt getracht het gedachtegoed van deze SUMPS neer te zetten vanuit vier Europese regio’s; Central Macedonie (Griekenland), Emilia-Romagna (Italië), Parkstad Limburg (Nederland), Greater Manchester (Verenigd Koninkrijk). stellwerk neemt voor Parkstad Limburg het projectmanagement voor haar rekening.

Lees meer: https://www.interregeurope.eu/reform/

Project Overstappunten

Goede voorzieningen op overstappunten maken het gemakkelijker om reizen met de fiets, auto en OV te combineren. Overzichtelijke haltes en voldoende abri’s bijvoorbeeld. En een veilige fietsenstalling en actuele reisinformatie. Of extra voorzieningen zoals een ophaalpunt voor pakketten. stellwerk verzorgt samen met haar innovatieve partners in opdracht van Parkstad Limburg voor dit gebied een passende oplossing die meerwaarde biedt voor de reiziger en haar omgeving.

Start elektrificatie lijn Landgraaf-Herzogenrath’

stellwerk heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van de elektrificatie van de spoorlijn tussen Landgraaf en Herzogenrath. stellwerk heeft dit project op de politieke agenda gezet en de Europese subsidie verzorgd.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur heeft bij een bezoek aan Limburg het startsein gegeven voor de elektrificatie van het spoor tussen Landgraaf en Herzogenrath.

Bovenleidingen boven dat tracé zijn nodig omdat daar in 2017 een sneltrein tussen Maastricht en Aken gaat rijden. Rijk en provincie dragen elk 7,5 miljoen bij voor de bovenleiding.

Ook zette de bewindsvrouw een eerste handtekening voor de verdere decentralisatie van de spoorlijnen in Limburg. De provincie krijgt van de rijksoverheid een bedrag van zes miljoen euro, om de stoptreinen tussen Roermond en Maastricht, en tussen Heerlen en Sittard te gaan exploiteren. Die vallen nu nog onder de NS.

Alle stoptreinen
Dat betekent dat behalve de Veolia-stoptreinen die nu al door de provincie rijden, ook de verbindingen Roermond-Maastricht en Sittard-Heerlen onder de verantwoordelijkheid van de provincie komen. Als straks het openbaar vervoer in de provincie opnieuw wordt aanbesteed, komen ook die spoorlijnen in het pakket te zitten. Alle stoptreinen in Limburg vallen dan net als het busvervoer onder de verantwoordelijkheid van de provincie.”

Bron: L1

HST4i, HSTConnect en RoCK (2008-2013)

stellwerk gelooft in de inzet van Europese middelen bij het strategisch realiseren van de provinciale, en dan met name de grensoverschrijdende projecten. Dankzij het financiële en operationele projectmanagement van het bedrijf profiteerden de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg van aanzienlijke Interreg IIIB bijdragen voor de HST4i en HSTConnect projecten. Hiermee was stellwerk als consultant nauw betrokken bij de bouw van de stations Heerlen-de Kissel, Eygelshoven-Markt en Heerlen-Woonboulevard, alsmede bij de realisatie van het euregionaal OV-knooppunt (lees: busstation) Parkstad Limburg.
In het verlengde hiervan zette stellwerk het operationele concept achter het RoCK project op en verankerde de regionale participatie daarin (inclusief forse Europese subsidies). Ook stond stellwerk aan de wieg van Citizens’ Rail partnerschap, waarvan Parkstad Limburg en de RWTH Aachen de regionale partners zijn.

L42n/Randweg Abdissenbosch (2010-2013)

stellwerk realiseerde de L42n in relatie tot het dossier Buitenring, in opdracht van gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg. In overleg met dhr. Snijders van de Provincie voorzag stellwerk drie gedeputeerden van adequate informatie en contacten in het kader van strategisch procesmanagement. Ook ondersteunde het bedrijf de correspondentie met de Minister van Verkeer in Nordrhein-Westfalen.

De Limburg Lijnen (2012)

stellwerk leverde als consultant een serieuze bijdrage aan de totstandkoming van de provinciale PS initiatiefnota ‘De Limburg Lijnen’, in de vorm van tekeningen en input teneinde de ambitie van de Provincie Limburg kort en bondig te verwoorden.

ZLSM (2013)

Op verzoek van de Provincie Limburg voerde stellwerk een opdracht uit aangaande de inventarisatie en oplossingsrichtingen rond de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Het strategisch geschreven rapport werd onveranderd gebruikt als basis voor de bestuurlijke besluitvorming. stellwerk had naast specifieke inhoudelijke kennis ook goede operationele contacten met belangrijke spelers, waardoor de opdracht binnen zeer kort tijdsbestek kon worden uitgevoerd.

Ondersteuning Provincie Limburg consessie Arriva

De concessie Limburg omvat het openbaar vervoer in de provincie Limburg, met uitzondering van de intercitytreinen van de NS. Het gaat om het busvervoer, openbaar vervoer op maat (zoals belbussen) en de stop- en sneltreindiensten op de trajecten Nijmegen – Roermond, Roermond – Maastricht Randwyck, Sittard – Heerlen en Maastricht Randwyck – Kerkrade. Daarnaast wordt er in deze concessie toegewerkt naar een treinverbinding tussen Luik en Aachen via Maastricht en Heerlen. stellwerk ondersteunt de provincie in de uitvoering van deze afspraken.